Vad gör ett dataskyddsombud?

Kategorier Blogginlägg0 kommentarer
dataskyddsombud

Att arbeta enligt GDPR är något man idag inte kommer ifrån. Det är otroligt viktigt för att säkerhetsställa att man följer alla de lagar och regler som finns. På många sätt är det därmed viktigt att inte underskatta betydelsen av att se över vad som krävs. Inom många verksamheter och organisationer kan det nämligen krävas att ett dataskyddsombud finns. Det är något som påverkar mycket mer än vad man kan tro. Därför ska man ta reda på vad en sådan gör. Då det kan innebära att man annars inte följer GDPR på ett korrekt sätt. 

När det kommer till dataskyddsförordningen GDPR är det viktigt att personlig information hanteras på ett korrekt sätt. Det leder till att arbetet kan göras både lättare och smidigare. Man ska helt enkelt arbeta på ett sådant sätt som gör att den personliga informationen hanteras på ett korrekt sätt. För att kunna göra detta kan man behöva ett dataskyddsombud. En person som i korthet ser till att GDPR efterföljs och att all information som samlas in både är nödvändig och korrekt hanterad. För det är något som man inte kommer undan, att man behöver följa dataskyddsförordningen GDPR. Det är något som alla verksamheter måste göra. 

Dataskyddsombudet ser till att uppgifterna hanteras korrekt 

Personliga uppgifter får inte längre samlas in hur som helst. Det är något som i korthet kan sammanfatta GDPR. Att uppgifter enbart får sparas och samlas in om det finns ett behov av sådana uppgifter. Ett exempel är personliga uppgifter vid fakturering. Det behövs personliga uppgifter för att kunna fakturera och även för att kunna skicka ut det personen har beställt. Ett dataskyddsombuds ansvar är att se till att informationen sparas på korrekt sätt. Att uppgifterna behandlas korrekt samt att det enbart är nödvändiga uppgifter som samlas in. 

Ett dataskyddsombud ska se till att lagen efterföljs och att allt följer GDPR. Personen ska även utfärda styrdokument, göra konsekvensbedömningar och samarbeta med Integritetsmyndigheten. Genom att se till att GDPR efterföljs kan företaget eller organisationens dataskyddsombud se till att inga brister finns. För det är sådant som i längden kan påverka mycket mer än vad man kan tro. Framförallt då det gäller att garantera att informationen som finns både är korrekt och nödvändig. Det är dessutom ett dataskyddsombuds ansvar att kontrollera hur uppgifterna behandlas och sparas. Allt för att se till att GDPR efterföljs på ett korrekt sätt. 

Dataskyddsombudet är inte ansvarigt

Även om ett dataskyddsombud har ansvar för att samla in information om hur företaget följer GDPR, är personen inte ansvarig för att företaget följer reglerna. Det ansvaret ligger istället hos Personuppgiftsansvarige. För att kunna bli ett dataskyddsombud behöver man kunskaper om dataskyddsförordningen, känna till organisationens kärnverksamhet och ha förmåga att sprida information. Det är trots allt målet för att vad ett dataskyddsombud ska göra. Ta fram och sprida information och samla in information på hur företaget följer dataskyddsförordningen. Det är trots allt ett arbete som kräver både kunskaper och en viss egen förmåga. På många sätt är det viktigt att ha ett dataskyddsombud om det krävs.

DSO eller DPO

Det finns många olika namn för att beskriva ett dataskyddsombud. Den svenska förkortningen DSO är en av dom. Inom IT-branschen är det ganska ovanligt att man säger dataskyddsombud. Oftast använder man helt enkelt förkortningen eftersom det är kortare. 

Inom IT-branschen är dock väldigt vanligt att man använder sig av engelska uttryck även i Sverige. På engelska kallas det i stället för data protection officer. Förkortningen blir då i stället DPO. Den här benämningen är väldigt vanlig även i Sverige. Därför kan det vara bra att känna till den även om man främst pratar svenska.  Det finns företag idag som arbetar med IT- och informationssäkerhet som erbjuder tjänster inom detta. Man kan då anlita ett externt dataskyddsombud för sitt företag eller verksamhet. Då kan vara säker på att arbetet utförs på ett regelrätt sätt. Det kan även vara skönt att frigöra lite tid från sitt eget skrivbord. Att låta någon annan sköta dataskyddsfrågorna kan vara en bra lösning på detta. Så lägg orden DSO & DPO på minnet!