Kan man lita på digital redovisning av bokföring?

Kategorier Blogginlägg0 kommentarer
digital redovisning

I en alltmer digital värld så är det ytterst få företag som inte använder sig av digital redovisning av bokföringen. För det finns så pass många fördelar med att använda sig av detta jämfört med det mer analoga sättet. Det finns helt enkelt i dagens läge ingen anledning att fortsätta med en analog redovisningsmodell. Alla de program som finns på marknaden och som är godkända kan man lita på.

Det är nämligen ett väldigt reglerat område där företagen ser till att deras redovisningsprogram uppfyller alla de krav som ställs. Även de program som inte kostar speciellt mycket följer alla de lagar och regler som finns för redovisning. Det gör att man enkelt kan få en översikt över hur det går för företaget oavsett vart man är i världen. För alla rapporter och verifikat finns oftast lättillgängliga och oftast även i molnet med de mer modena redovisningsprogrammen.

På många sätt så är det enbart digital redovisning av bokföring som man bör syssla med och helst helt lämna pärmar med papper bakom sig. Redorev.se är en helt digital byrå och som gärna hjälper till med redovisning och bokföring. Det finns helt enkelt ingen anledning till att fortsätta med det. Då det inte har några fördelar i förhållande till de digitala redovisningsmodellerna som finns.

Vilka fördelar finns med digital redovisning av bokföring?

Det finns flera fördelar med att använda digital redovisning istället för den pappersbaserade varianten. Först och främst så har du alltid tillgång till din bokföring och de rapporter som kan vara relevanta. Oavsett vart i världen eller tid på dygnet så kan man enkelt ta fram den informationen man behöver. Det är nog den absolut största fördelen som finns med att använda sig av digital redovisning.

Den näststörsta fördelen som finns är att ingen gillar pappersarbete och administration. Något som gör att man med den här modellen antingen kan eliminera stora bitar av detta. Genom att använda ett företag som hanterar fakturorna och får dessa inskannade så slipper man helt den här biten.

Sist men absolut inte minst är att företaget använder sin tid och personal mer effektivt. Med digital redovisning så sparar man både tid och pengar. Personalen kommer då slippa att manuellt ta fram uppgifter utan detta sköter det digitala systemet.

Även hanteringen av fakturor med kontering och liknande saker sköts enklare i ett digitalt redovisningssystem. Det finns heller ingen risk för att man inte kan lita på uppgifterna som finns i systemet. Däremot bör man komma ihåg att precis som med den mer analoga varianten av redovisning så är systemet bara så bra som den som använder det. Därför kan fel förekomma men då är det mänskliga fel.

Att gå över till ett digitalt redovisningssystem

Att gå över till ett digitalt redovisningssystem kommer att spara både tid och pengar. Däremot får man vara beredd på att det kommer vara en omställningsperiod. Det kan innebära att under en tid så sköts bokföringen i båda systemen. Vilket inte alltid är enkelt men det är sällan som en omställning går helt smärtfritt. Det kan därför vara en bra idé att skicka personalen på en kurs för att lära sig att hantera och använda det nya systemet innan det implementeras.