Bilstöd och bilanpassning

Kategorier Blogginlägg0 kommentarer

Alla människor har inte samma förutsättningar när det kommer till rörlighet och möjlighet att ta sig fram. Det kan handla om allt från kortare perioder till hela livet där man behöver göra anpassningar till sin vardag för att få den att fungera på bästa möjliga sätt. Det kan vara att man ha trillat och skadat sig, brutit ett ben eller liknande, som gör att man behöver använda sig av rullstol. Till att ha någon form av permanent funktionsnedsättning.

Man kan kalla det olika men det har länge sett som ett handikapp. Och visst, det kan man såklart fortfarande säga att det är. Men Sverige som land har tagit olika beslut för att underlätta för alla människor för att ge så lika förutsättningar som möjligt.

Bilstöd

Om man har en varaktig funktionsnedsättning och även har stora svårigheter att förflytta dig från en plats till en annan har du rätt till något som kallas för Bilstöd. Det är dett bidrag som försäkringskassan betalar ut. och är till för att köpa eller anpassa ett fordon efter ditt behov.

Innan bilstödet fanns fick man alltså stå för kostnaden det innebar att anpassa sitt fordon. Det gjorde att många inte gjorde det och många upplevde det som att man blev fånge i sitt eget hem. Det enda sättet att ta sig någonstans för många var med hjälp av färdtjänst eller liknande.

Det finns givetvis vissa krav för att få ta del av bildstödet, det är ju försäkringskassan och staten vi pratar om. Men det får ändå ses som något positivt så att man kan känna sig trygg med att pengarna från bilstödet används till rätt saker.

Det finns flera olika företag som arbetar med att anpassa bilar. Från små anpassningar till större ombyggnationer. Ett företag som har valt att helt fokusera på bilanpassningar är Life Bilanpassningar. Om du är intresserad att ta reda på mer vad dom kan göra kan du klicka här.

Bilanpassningar

Att anpassa en bil är ett väldigt brett begrepp och innan vi gjorde en riktig ”dyk brand” hade vi i ärlighetens namn ingen aning om hur stort detta är. Anpassning av bilar kan till exempel vara att hjälpa en person att sitta upprätt och på ett säkert sätt i bilen. Det kan också vara hjälpmedel till att styra fordonet eller att gasa och broms. Den här typen av bilanpassningar hade vi inte riktigt koll på. När man tänker på det här ämnet generellt tänker i alla fall jag på att man anpassar en bil så att man kan åka in med en rullstol eller så att att man på ett enklare sätt kan ta sig från en rullstol in i bilen. En sådan rullstolsanpassning hör nog mer till vanligheterna. För fler exempel på olika anpassningar kan du läsa mer här hos Life Bilanpassningar.

En justering som jag inte trodde var möjlig innan jag undersökta detta mer var att sänka golvnivån i bilen. Det är en ganska självklar anpassning egentligen som underlättar för alla att ta sig in och ut.