Att tänka på vid trädfällning

Kategorier Blogginlägg0 kommentarer
trädfällning och sektionsfällning

Att fälla ett träd är inte speciellt svårt men kräver en del kunskaper. Det finns nämligen en del saker att tänka på vid trädfällning. Först och främst handlar det om ens egen och andra säkerhet. Ett träd kan orsaka stora skador om man inte förbereder sig ordentligt. Dessutom kan det vara bra att vara säker på att man vet precis hur man ska göra. För även om det är en relativt enkel sak att göra, finns det olika sätt som kan minska eventuella riskera. Framförallt om man ska fälla ett träd i mitten av ett tätbebyggt område. Då måste man verkligen tänka på att minimera riskerna som finns. 

För det är nämligen inte lika enkelt som man kan tro att fälla ett träd i ett tätbebyggt område. Det tar både tid och energi att förbereda allt. Vilket faktiskt är något man måste göra och som man på det här sättet faktiskt kan göra. Genom att tänka över alla eventualiteter som kan uppstå minskar man riskerna för sig själv, omgivningen och andra. Något som man alltid ska tänka på vid trädfällning. För ingen vill väl skada någon annan när man fäller ett träd. Man vill inte heller skada någon egendom, vare sig sin egen eller andras. 

Vad du ska tänka på vid trädfällning

När du fäller ett träd är det viktigt att du först vet vad som gäller i olika situationer. Fäller du ett träd mitt ute i skogen behöver du exempelvis inte sektionsfälla det. Är det istället i ett tätbebyggt område måste du tänka på att fälla trädet i olika sektioner. Det kommer annars att riskera att falla fel och skada annans eller egens egendom. Vilket är något man som sagt inte vill riskera i onödan. Framförallt inte när det finns tekniker för att minska riskerna. 

Först och främst ska du alltid ha ett säkerhetsavstånd på tre trädlängder om det går. Det ska inte få finnas någon obehörig inom det området när du fäller ett träd. Sedan måste du känna att du har rätt verktyg och rätt kunskap. För ibland kan det vara bättre att låta en professionell utföra arbetet, då minskar man riskerna ännu mer. Något som verkligen kan vara en fördel om man inte alls känner att man klarar av att fälla ett träd. Om man inte heller har någon erfarenhet av att sektionsfälla ett träd, kan det vara bra att överlåta arbetet för att minska riskerna markant. 

Ta in hjälp för att fälla träd

Att tänka på vid trädfällning, är att man inte alltid måste göra allt själv. För det är faktiskt inte ett måste. Det finns professionella personer och firmor som kan utföra arbetet åt en. Då slipper man själv riskera att något blir skadat då dessa vet precis vad de gör. Vilket kan vara en stor fördel och framförallt slipper man vara orolig. Att fälla träd på egen hand kan vara farligt för både dig själv, andra och din omgivning. Har man ingen kunskap eller erfarenhet är det väldigt svårt att få trädet att falla åt rätt håll. Då kan det, om man har otur, falla på ett hus eller någon person i närheten. 

Det enklaste sättet för att ta in hjälp vid trädfällning är att göra en internetsökning. Då får man upp flera olika firmor som kan hjälpa en. Sedan gäller det bara att välja ut rätt företag som kan göra arbetet när det behövs. 

Traditionell trädfällning

Vid mån av utrymme kan man fälla träd på traditionellt vis. Det går till på så sätt att man helt enkelt sågar av trädet precis ovanför rötterna. Anledningen till att det behövs mycket plats är att man sedan låter trädet falla nästintill fritt. Professionella trädfällare kan rikta trädet så det faller åt ett håll där det får plats. Då kan man fälla trädet även om det finns ett hus precis bredvid. Då riktar man bara trädet så det faller åt ett annat håll. 

Den här typen av trädfällning används ofta vid skogsarbeten. När trädet sedan ligger ner kan man börja såga bort alla grenar och dela upp trädet. Uppdelningen är ofta ett måste för att kunna forsla bort trädet från platsen där det fälldes. Man brukar även använda den här typen av trädfällning när man håller på att skapa nya byggtomter.

Anledningen till att det kallas traditionell trädfällning är eftersom det var så man fällde träd förr. Då hade man inte de moderna verktyg som används idag. Utan då använde man sig av en såg och sågade av trädet längst ned. Sedan lät man det falla. Oftast behövdes det två personer för att såga, en i varje ände av sågen. 

Vad är sektionsfällning?

Om man ska ge sig på trädfällning i ett tätbebyggt område måste man ta till speciella tekniker. Annars riskerar man att trädet faller på något och förstör omgivningen. För att undvika det måste man nedmontera trädet i sektioner, så kallad sektionsfällning. Då kan man ta ner hela trädet utan att riskera sin omgivning. 

Vid sektionsfällning krävs såklart även speciell utrustning. Den här utrustningen kan ofta likna den man använder sig av vid beskärning. Eftersom man måste klättra upp i trädet och sedan såga ner bit för bit. Då krävs klätterutrustning för att man ska kunna arbeta obehindrat även upp i trädet. Man kan även använda klättersporrar på sina skor. Det gör att man får bättre grepp och står mer stabilt i trädet. Dessa används dock aldrig vid beskärning eftersom sporrarna kan skada trädet. Om det finns plats kan man även använda sig av en mobilkran eller skylift för att genomföra en sektionsfällning. Då kan personen som fäller trädet stå tryggt och säkert i kranens korg. 

Om det är sektionsfällning som krävs bör man absolut se till att det utförs av professionella arborister. Det är ingenting man bör ge sig på själv eftersom det är både farligt och väldigt svårt. Det krävs speciella utbildningar för att man ska få syssla med sådan trädfällning.